Hur mentalt vältränad är du?

31.03.2021

Just nu pågår en andra hälsoutmaning som initierats av träningsstället Inpuls här i Luleå. Utmaningen riktas till alla Lulebor, med målsättningen att förbättra hälsan i hela staden genom att uppmuntra till regelbunden svettig träning under en begränsad period. På deras Facebook sida publicerar deltagare sin träning samt peppar och stöttar varandra. Ett riktigt bra och engagerande initiativ.

Deras fina utmaningar har fått mig att fundera. Tänk om vi även skulle starta upp en mentalutmaning, där samtliga uppmuntras till att träna på regelbunden reflektion över sina tankar, känslor och beteenden, med målsättningen att utveckla och förstärka sin psykiska hälsa och mående. Vore inte det både viktigt och intressant? Jag ser framför mig hur vi, likt det som sker ovan, vågar dela med oss av vår mentala träning på Facebook, med samma lätthet som vi delar den fysiska. Vi peppar och stöttar varandra på fler olika sätt i kommentarsfälten och med hjärtan och likes. Tänk så fantastiskt om vi lyckas skapa samma öppenhet och naturlighet för det. Hur skulle det påverka vår hälsa? Ja, här finns en idé, redo att stjälas och omsättas.

Ok, här kommer något viktigt som du kan träna på och som bidrar till god hälsa. Resiliens är begreppet som beskriver vår förmåga att återhämta oss och bemästra svåra omständigheter eller påfrestningar. Forskare som studerar resiliens, menar att vi kan "vaccinera" oss mot stress genom att lära oss hur vi kan utöva förmågan i praktiken. Det är alltså ingen medfödd talang eller en del av vår personlighet utan något som alla kan träna på. Det handlar nämligen om hur vi tänker, våra beteenden samt hur vi väljer att agerar i olika situationer. Visst är det fantastiskt. En person som beskrivs som resilient är med andra ord, vältränad på att möta och hantera både positiva och negativa händelser i livet.

Så, hur tränar vi på resiliens? Här kommer några konkreta tips:

  • Skapa och utveckla dina sociala kontakter och relationer. Ta emot hjälp av de som bryr sig om dig och be om hjälp när du behöver det. Hjälp andra, både närstående och människor du inte känner.
  • Acceptera det du inte kan påverka och se skillnaden mellan det och vad du faktiskt kan påverka. I en situation som du inte kan påverka, lyft blicken och titta framåt och ta fast på det du kan ta kontroll över och göra något åt. Notera, prova samt använd strategier som fungerar.
  • Ta fram realistiska och engagerande mål. Arbeta med små steg och nyckelbeteenden som tar dig successivt framåt. Du kan med fördel använda delmål, för dagen eller veckan. Fira när du lyckas. Knuffa in aktuella beteenden i din dagliga rutin och vana.
  • Välj att ta kommandot och gör, istället för att vänta passivt.
  • Varje situation är en källa till lärande och utveckling, fråga dig själv vad just den här situationen kan lära dig och hur du kan utvecklas i den? Våga lämna din komfortzon, det är nämligen utanför den som du lär dig något nytt.
  • Boosta dig själv genom att notera allt bra du gör, gjort eller klarat av så att du skapar en positiv bild av dig och dina förmågor. Använd misslyckanden som en källa till lärande, vilket det är. Det är nämligen då vi lära oss något nytt.
  • Betrakta och analysera olika situationer utifrån olika perspektiv ex utifrån detaljer, helheter, historia, nutid och framtid, för- respektive nackdelar, möjligheter och hinder, risker och hot, olika lösningar samt vad kan du kontrollera och inte. Inhämta även andras perspektiv så att du blir rik på det du inte själv kan se.
  • Upprätthåll en hoppfull och positiv inställning genom att se olika möjligheter istället för enbart katastrofer.
  • Ta hand om dig genom att vara lyhörd till dina behov och känslor. Skapa hälsofrämjande rutiner och vanor i livet för vila och återhämtning, kost, motion, sömn, mentalhälsa och relationer.

Är det så enkelt, både ja och nej. Att lära sig och etablera nya tankar och beteenden tar tid samt kräver en rejäl ansträngning, så ha tålamod med dig själv och din träning. Notera alla framsteg du gör i processen och glöm inte bort att fira dem, varje gång.

Vi har fått tillfället att träna på resiliens, utifrån aktuell situation i världen, oavsett vi önskat det eller ej. Förhoppningsvis är vi betydligt mer vältränad nu än innan. Varför inte prata om hur ni lyckats hantera den här situationen eller andra i livet, utifrån de tips som finns i listan, vid middagsbordet eller under era arbetsplatsträffar. Bjud på era berättelser, olika strategier, lärdomar och lär av samt hjälp varandra att bli ändå mer tränade. 

Det är lika viktigt att vara både fysiskt och mentalt vältränad. Så hur tränad är du och hur vältränad vill och behöver du bli?