Sluta träna på att notera det negativa

12.05.2021

Ingen av oss behöver egentligen träna en enda sekund till på att notera och se negativa händelser eller saker hos andra, i situationer eller hos oss själva. Det är vi generellt redan riktigt tränade på och några av oss är ruggit vältränade på det. Att notera det som avviker, är negativt eller som kan vara ett hot är en del av det vi behöver vara bra på för att överleva varje dag. Vår hjärna och rädslor driver och leder den processen automatiskt och med syftet att skydda oss. Det är alltså fullt naturlig och mänskligt, men en konsekvens är att det kan få för stort fokus eller plats i våra liv. Med anledning av det behöver flertalet av oss träna mer på att notera det positiva som sker för att vikta upp balansen, perspektiven eller sändningstiden i våra huvuden. Det gäller både på individ och gruppnivå, privat och i arbetslivet. 

Övervägande av vår tid i livet sker och görs fler positiva saker än negativa, trots det lägger vi mer fokus på det negativa och just det kan vi ändra på och använda vårt fokus och energi mer konstruktivt och givande. 

Hur kan vi då bli mer vältränade på att se och notera positiva saker vi gör, tänker, känner eller som sker runt om oss eller hos andra? Nedan kommer några konkreta enkla tips:

  • Avsätt tid, plats och form, ex mellan 3-10 min dagligen för att medvetet träna på medveten reflektion. Alternativt börja med en till tre gånger i veckan, som du sedan kan utöka. Välj en plats, inom- eller utomhus, som hjälper dig att rikta fokus på det du ska göra och städa bort allt annat brus som kan påverka din koncentration.
  • Boka in en tid som passar dig bäst utifrån hur din dag och dagsform vanligtvis ser ut. Genom det säkerställer du att du skapar rätt förutsättningar för att det ska bli av. 
  • Besluta dig för att prioritera tiden och undvik att flytta på den, till fördel för andra uppgifter. 
  • Då är det dags att gå från tanke, planering till görande.

Självklart kan ni även omsätta ovan i teamet så att ni tillsammans och kontinuerligt avsätter tid för reflektion med fokus på det positiva. 

Reflektionsfrågor att börja med:

Utgå från nedan som en enkel början:

  • Lyft fram tre positiva saker som skett under dagen. Varför är de positiva, vad gjorde du och vad har du lärt dig av det samt hur vill och ska du använda det framöver?
  • Skriv gärna ner din reflektion så att du kan följa din egen utveckling samt notera vad du riktar fokus på och inte. Sker exempelvis upprepningar eller noterar du fler områden. 

Vill du ha fler reflektionsfrågor hittar du dem i min tidigare blogg: "Egen reflektion - ditt inre ledarskap". https://www.klefsjoconsulting.nu/l/egen-reflektion-gor-det-till-en-vana/ Välja ut frågor som du vill lägga fokus på, utifrån ditt nuläge och önskat nyläge. 

Tricket är att börja i liten skala och sedan successivt utöka sin reflektion till att den sker dagligen och under en längre stund, i medveten och ordnad form. Du kommer att vilja fortsätta, i och med att du snabbt noterar positiva effekter, de förstärker ditt tränande. Så boka en date med dig själv några minuter kontinuerligt för att utveckla ditt inre ledarskap och dina förutsättningar. 

Enkelt, jag det är det, när du börjar att göra och upprepar det gång på gång. Till slut sker det smidigt och följsamt. Ja, det krävs flera skopor självdisciplin och beslutsamhet, så det tränar du också på under vägen samtidigt som du hanterar inre motstånd och hinder. Flera flugor i en smäll eller tränande, bra eller hur?